Frågor & Svar

 

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Comfora och artros.

 

1. Kan man ta glukosamin vid diabetes?

Om man har typ 1 eller typ 2 diabetes (diabetes mellitus) bör man kontrollera blodsockernivåerna oftare i början av glukosaminbehandlingen. Anledningen är att man i en del studier har sett försämrad insulinfunktion. Rådgör med din läkare om du har diabetes.

 

2. Varför skall man ta 1190 mg (2 x 595 mg)?

Dygnsdosen ligger i det intervall som rekommenderas av Läkemedelsverket.

 

3. Kan jag ta Comfora om jag är skaldjursallergiker?

Glukosamin utvinns ur kräftdjur och rekommenderas därför inte till skaldjursallergiker.

 

4. Var kommer makrogolen i Comfora ifrån?

Makrogol (PEG - Polyethylene Glycol 3350) används som filmtäckning av Comfora och framställs syntetiskt.

 

5. Vilka färgämnen finns i Comfora?

Comfora innehåller färgblandningen Opadry II Yellow som består av:
 
  • Titandioxid, E171 (naturlig mineral)
  • Kinolingult aluminiumlack, E104 (naturlig mineral)
  • Sunset yellow aluminiumlack, E110 (kan ge allergiska reaktioner)
  • Gul järnoxid, E172
 

6. Varför är det färgämnen i Comfora?

Tablettkärnan har en grå och oaptitlig färg. Skulle endast en färg användas vid drageringen skulle det behövas väldigt mycket färg. Istället används en blandning av fyra färger som förstärker varandra, vilket gör att den totala mängden färg är mindre än om man bara använder en eller ett par färger.

 

7. Jag har ordinerats kaliumfattig kost – kan jag ta Comfora?

Comfora innehåller 130 mg kalium. Därför bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du har ordinerats kaliumfattig kost.

 

8. Jag har försämrad njurfunktion– kan jag ta Comfora?

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

 

9. Kan Comfora tas i kombination med blodförtunnande läkemedel?

Kontakta läkare för rådgivning vid kombination med andra läkemedel, speciellt läkemedel som påverkar blodets förmåga att koagulera. Effekten av blodförtunnande läkemedel har visat sig kunna öka vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när behandling med glukosamin inleds eller avslutas.

 

10. När ska jag kontakta sjukvården?

Du bör kontakta sjukvården om leden är svullen, varm eller röd. Likaså om du under en tid har haft muskelvärk och samtidigt feber, varit trött och gått ner i vikt. Andra anledningar att kontakta sjukvården kan vara skada i leden, svår värk eller långvariga ledbesvär. Om du inte upplever någon symtomlindring efter 2–3 månader bör du diskutera med din läkare om du ska fortsätta behandlingen med Comfora.

Läs alltid bipacksedeln före användning!

 

Träningsprogram Köp Comfora

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar.