Hur används Comfora?

Comfora är enkelt att dosera

Med två tabletter Comfora (2 x 595 mg) per dag får du en optimal dosering1). .Tabletterna kan antingen tas vid ett och samma tillfälle eller två gånger per dag. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till en tablett dagligen.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Du måste tala med din läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 månad. Comfora ska inte användas om du är gravid eller under 18 år. Läs bipacksedel före användning.

1). www.lakemedelsverket.se

 

Träningsprogram Köp Comfora

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med vår Cookie policy.

Jag förstår och accepterar.